Last updated:: 14-dec-16        Meer weten klik dan hiernaast om naar de site te gaan   enter site voor laatste informatie !

Follow us on at vrijpolderland

 

Zwartboek windturbines Isselt Amersfoort. Hoe deze unieke Openheid teniet gedaan kan worden. Als Buitenplaats van de Randstad wil men graag gezien worden.

 

De Buitenplaats van de Randstad, zegt Regio Atlas.

Amersfoort negeert alle rapporten, afspraken die er zijn om de UNIEKE OPENHEID VAN HET LANDSCHAP ARKEMHEEN EN EEMLAND te behouden en te beschermen.

Weer gaat men voorbij aan afspraken.

Het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) is uitgesprokener. Directeur Giel van der Vlies verwacht problemen, als er windmolens komen aan de voet van de berg van Smink. ,,Ze zullen de verkoop van woningen in de Velden 1F bemoeilijken. Op termijn zijn windmolens een potentiële bron van klachten.''

Beschermd Landschap dit gebied is van grote waarde voor de kwaliteit van de regio Amersfoort, schrijven 9 gemeentes.

... randen van de openheid. ... uniek, niet alleen binnen ons eigen land, maar ook buiten onze , Kwaliteitsgids Prov utrecht

Geen wonder, want de extreme openheid, het verkaveling patroon en ... maken het tot een typerend landschap dat nergens anders in Nederland voorkomt! ... Arkemheen-Eemland is een uniek en extreem open gebied en niet voor niets  Arkemheen Eemland

dit bijzondere, open landschap. Dit succes is vooral te ... Natuurvisie Eemland 2014-2032. UNIEK. WEIDEVOGELLAND , Natuurmonumenten

Het open slagenlandschap van de Eempolder is uniek. ... Bij .... start de wandeling Eemland van Natuurmonumenten door de polder (8 km). ... De openheid is het resultaat van de eeuwenlange strijd tegen het zeewater. IVN Eemland

Het behouden en beschermen van het unieke landschap staan bij de aanleg ... waarden van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland te behouden. ... bijvoorbeeld door het handhaven van de unieke openheid van het gebied, en wordt ... Bestuursovereenkomst op www.vathorst.nl

 

die het oude landschap typeren worden meer zichtbaar ... blauw lint de natuur in het Eemland met de natuur in de ..... unieke openheid van het gebied, en word

                                                      Ontdek Amersfoort die groene stad.

 

Nationaal Landschap: openheid, zeepolders. ... bezoekers van dit gebied het unieke van dit gebied beter zien en waarderen? UitinSoest site

In de kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen - Eemland heeft Over ... overgang tussen stad en polderlandschap waardoor de openheid ...... De exploitatie van een gebied dat de unieke ligging van Amersfoort Noord aantast. Ronde 1 dec 2015 Amersfoort

 

overgaat in het polderlandschap van het Eemland. Al enkele eeuwen .......... uniek paarden gebied dichtbij ......... ontbreekt waardoor de openheid van het landschap.

Eemnes

Bestuur Regio Utrecht, gewest Eemland, gewest Gooi- en Vechtstreek, ..... Landschappen Arkemheen-Eemland en. Het Groene Hart. ... grote mate van openheid, met daarbij de ..... tionaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende  Ik Ga Verder

Wethouder Sebastiaan van t Erve aan het woord. EEMLAND EXTREME OPENHEID, leest u vooral Stand van de natuur in Amersfoort mede gemaakt door buro van Waardenburg.

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap ..... Zeeland, Groene Woud, Heuvelland, Arkenheem-Eemland, ...... unieke waarden. ... moeten worden met de waarden van de gebieden met karakteristieke openheid; de ... Behandeling Cultuurhistorie in Eerste Kamer

De Eempolders waren vanouds een uniek biotoop voor ... in Eemland aanwezig .... de cultuurhistorische waarde en de openheid van het landschap

Genieten van een mooie, rustige, groene omgeving op korte afstand van Amersfoort , Soest en Baarn. Voor iedereen.

Wij zijn dus niet echt gelukkig met de plannen van Amersfoort om de open polder te verpesten met giga windmolens op de grens van Soest stellen Stichting Behoud de Eemvallei, Vrienden van Arkemheen en Eemland, Mooi Baarn, Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en de Vereniging Vrij Polderland in hun brieven aan de Provinciale Staten en het bestuur van Amersfoort..

                            Vaarwel Unieke Openheid !

Deze foto is genomen bijna aan het einde van de vogelboulevard bij Kragtwijk, vlak bij de Eem. Vanaf dit punt is de afstand tot de La Balise flat aan de A1 (60m hoog), tot de mogelijke windmolen (tiphoogte op 135m) en tot de Oude Kerk in Soest (spits op 44m) even groot, 3200m. Let wel een hoogspanningsmast is slechts 60m hoog. Dan ziet u meteen de visueele impact van zo'n ding op de openheid. Nu praat men nog over slechts 2 molens, maar met doorkijk naar meer, liefst een park vol.